بطری سوسک کش

0.5-lit-pet
بطری نیم لیتری پت
دسامبر 6, 2018
sosk-kosh

 

نام محصول بطری سوسک کش
حجم 200
سی سی
قطر دهانه 42
میلیمتر
ارتفاع با درب 140 میلیمتر
فاصله لیبل 85
میلیمتر
قطر 47
میلیمتر