بطری نیم لیتری پلی اتیلن

250cc
بطری 250 سی سی پلی اتیلن
دسامبر 6, 2018
600cc
بطری 600 سی سی پلی اتیلن
دسامبر 6, 2018
0.5-lit

 

نام محصول بطری نیم لیتری پلی اتیلن
حجم 500

سی سی

قطر دهانه 45
میلیمتر
ارتفاع با درب 165

میلیمتر

فاصله لیبل 95میلیمتر
قطر 73

میلیمتر