محصولات

 

نام محصول بطری سوسک کش
حجم 200
سی سی
قطر دهانه 42
میلیمتر
ارتفاع با درب 140 میلیمتر
فاصله لیبل 85
میلیمتر
قطر 47
میلیمتر