بطری نیم لیتری پت

sosk-kosh
بطری سوسک کش
دسامبر 6, 2018
1-lit-pet
بطری یک لیتری پت
دسامبر 6, 2018
0.5-lit-pet

 

 

نام محصول بطری نیم لیتری پت
حجم 500
سی سی
قطر دهانه 42
میلیمتر
ارتفاع با درب 171 میلیمتر
فاصله لیبل خط لیبل ندارد
قطر 75
میلیمتر