بطری یک لیتری پت

0.5-lit-pet
بطری نیم لیتری پت
دسامبر 6, 2018
150cc
بطری 150 سی سی پلی اتیلن
دسامبر 6, 2018
1-lit-pet

 

نام محصول بطری یک لیتری پت
حجم 1000

سی سی

قطر دهانه 42
میلیمتر
ارتفاع با درب 240
میلیمتر
فاصله لیبل خط لیبل ندارد
قطر 87
میلیمتر