بطری یک لیتری پلی اتیلن دهانه 45

600cc
بطری 600 سی سی پلی اتیلن
دسامبر 6, 2018
1-lit-dahane-60
بطری یک لیتری پلی اتیلن درب60
دسامبر 6, 2018
1-lit-dahane-45

 

نام محصول بطری یک لیتری پلی اتیلن دهانه 45
حجم 1000

سی سی

قطر دهانه 45
میلیمتر
ارتفاع با درب 240

میلیمتر

فاصله لیبل 155میلیمتر
قطر 87

میلیمتر