بطری یک لیتری پلی اتیلن درب60

1-lit-dahane-45
بطری یک لیتری پلی اتیلن دهانه 45
دسامبر 6, 2018
5-lit
گالن پنج لیتری دسته تاشو پلی اتیلن
دسامبر 6, 2018
1-lit-dahane-60

 

نام محصول بطری یک لیتری پلی اتیلن درب60
حجم 1000

سی سی

قطر دهانه 60
میلیمتر
ارتفاع با درب 240

میلیمتر

فاصله لیبل 155میلیمتر
قطر 87

میلیمتر