بطری 150 سی سی پلی اتیلن

1-lit-pet
بطری یک لیتری پت
دسامبر 6, 2018
250cc
بطری 250 سی سی پلی اتیلن
دسامبر 6, 2018
150cc

 

نام محصول بطری 150 سی سی پلی اتیلن
حجم 150

سی سی

قطر دهانه 42
میلیمتر
ارتفاع با درب 103

میلیمتر

فاصله لیبل خط لیبل ندارد
قطر 54

میلیمتر