بطری 250 سی سی پلی اتیلن

150cc
بطری 150 سی سی پلی اتیلن
دسامبر 6, 2018
0.5-lit
بطری نیم لیتری پلی اتیلن
دسامبر 6, 2018
250cc

 

نام محصول بطری 250 سی سی پلی اتیلن
حجم 250

سی سی

قطر دهانه 42
میلیمتر
ارتفاع با درب 140

میلیمتر

فاصله لیبل 74
میلیمتر
قطر 62

میلیمتر