بطری 600 سی سی پلی اتیلن

0.5-lit
بطری نیم لیتری پلی اتیلن
دسامبر 6, 2018
1-lit-dahane-45
بطری یک لیتری پلی اتیلن دهانه 45
دسامبر 6, 2018
600cc

 

نام محصول بطری 600 سی سی پلی اتیلن
حجم 600

سی سی

قطر دهانه 42
میلیمتر
ارتفاع با درب 165

میلیمتر

فاصله لیبل 84میلیمتر
قطر 87

میلیمتر