گالن پنج لیتری دسته تاشو پلی اتیلن

1-lit-dahane-60
بطری یک لیتری پلی اتیلن درب60
دسامبر 6, 2018
5-lit

 

 

نام محصول گالن پنج لیتری پلی اتیلن
حجم 5000

سی سی

قطر دهانه 60
میلیمتر
ارتفاع با درب 280

میلیمتر

فاصله لیبل 174میلیمتر
قطر بطری مکعبی