گالن 4 لیتری شش ضلعی پلی اتیلن

پنج لیتری- 2
گالن 5 لیتری شش ضلعی پلی اتیلن
دسامبر 12, 2021
چهاذ لیتری- 2
نام محصول گالن چهار لیتری شش ضلعی پلی اتیلن
حجم 4000

سی سی

قطر دهانه 45
میلیمتر
ارتفاع با درب 280

میلیمتر

ارتفاع لیبل 160 میلیمتر
عرض لیبل 125 میلیمتر