گالن 5 لیتری شش ضلعی پلی اتیلن

چهاذ لیتری- 2
گالن 4 لیتری شش ضلعی پلی اتیلن
دسامبر 12, 2021
قوطی نیم کیلویی
قوطی نیم کیلویی با درب پیچی
فوریه 20, 2020
پنج لیتری- 2

 

نام محصول گالن پنج لیتری شش ضلعی پلی اتیلن
حجم 5000

سی سی

قطر دهانه 48
میلیمتر
ارتفاع با درب 295

میلیمتر

ارتفاع لیبل 165 میلیمتر
عرض لیبل 130 میلیمتر